آریو پلاست 218-258F
آریو پلاست 218-258F
آریو پلاست 218-258F
آریو پلاست 218-258F

218-258F

روگرد لبه دار 2 سانت طلائی تیره

نوع: مدرن رنگ: طلایی سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 17 میلیمتر