آریو پلاست 325-258F
آریو پلاست 325-258F
آریو پلاست 325-258F
آریو پلاست 325-258F

325-258F

تخت بلند 2/5 سانت طلایی تیره

نوع: مدرن رنگ: طلایی سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 25 میلیمتر