آریو پلاست 218-106F
آریو پلاست 218-106F
آریو پلاست 218-106F
آریو پلاست 218-106F

218-106F

روگرد لبه دار 2 سانت سفید براق

نوع: مدرن رنگ: سفید سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 17 میلیمتر