آریو پلاست 507-258F
آریو پلاست 507-258F
آریو پلاست 507-258F
آریو پلاست 507-258F

507-258F

تخت 5 سانت طلایی تیره

نوع: مدرن رنگ: طلایی سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 50 میلیمتر