آریو پلاست 218-383F
آریو پلاست 218-383F
آریو پلاست 218-383F
آریو پلاست 218-383F

218-383F

روگرد لبه دار 2 سانت ماهاگونی

نوع: مدرن رنگ: سایر سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 17 میلیمتر