آریو پلاست 818-258F
آریو پلاست 818-258F
آریو پلاست 818-258F
آریو پلاست 818-258F

818-258F

گلدار 8 سانتیمتری

نوع: کلاسیک رنگ: طلایی سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 80 میلیمتر