آریو پلاست 218-157F
آریو پلاست 218-157F
آریو پلاست 218-157F
آریو پلاست 218-157F

218-157F

روگرد لبه دار 2 سانت نقره ای براق

نوع: مدرن رنگ: نقره ای سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 17 میلیمتر