آریو پلاست 313-258F
آریو پلاست 313-258F
آریو پلاست 313-258F
آریو پلاست 313-258F

313-258F

تخت 3 سانت طلایی تیره

نوع: مدرن رنگ: طلایی سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 28 میلیمتر