آریو پلاست 218-341F
آریو پلاست 218-341F
آریو پلاست 218-341F
آریو پلاست 218-341F

218-341F

روگرد لبه دار 2 سانت آبی براق

نوع: مدرن رنگ: سایر سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 17 میلیمتر