آریو پلاست 925-148F
آریو پلاست 925-148F
آریو پلاست 925-148F
آریو پلاست 925-148F

925-148F

سه گل ١٠ سانت قهوه اي مسي

نوع: کلاسیک رنگ: قهوه ای سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 100 میلیمتر