آریو پلاست 925-306F
آریو پلاست 925-306F
آریو پلاست 925-306F
آریو پلاست 925-306F

925-306F

سه گل 10 سانت کرم طلایی

نوع: کلاسیک رنگ: کرم طلایی سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 100 میلیمتر