آریو پلاست 315-148F
آریو پلاست 315-148F
آریو پلاست 315-148F
آریو پلاست 315-148F

315-148F

قاب 3.5 سانتیمتر

نوع: کلاسیک رنگ: قهوه ای سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 35 میلیمتر