آریو پلاست 318-148F
آریو پلاست 318-148F
آریو پلاست 318-148F
آریو پلاست 318-148F

318-148F

تخت لبه گود 3 سانت قهوه ای مسی

نوع: مدرن رنگ: قهوه ای سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 30 میلیمتر