آریو پلاست 925-195F
آریو پلاست 925-195F
آریو پلاست 925-195F
آریو پلاست 925-195F
آریو پلاست 925-195F
آریو پلاست 925-195F

925-195F

سه گل 10 سانت طلایی زیر گل تیره

نوع: کلاسیک رنگ: طلایی سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 100 میلیمتر