آریو پلاست 215-148F
آریو پلاست 215-148F
آریو پلاست 215-148F
آریو پلاست 215-148F

215-148F

تخت 2 سانت قهوه ای مسی

نوع: مدرن رنگ: قهوه ای سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 20 میلیمتر