آریو پلاست 325-148F
آریو پلاست 325-148F
آریو پلاست 325-148F
آریو پلاست 325-148F

325-148F

تخت بلند 2/5 سانت قهوه ای مسی

نوع: مدرن رنگ: قهوه ای سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 25 میلیمتر