آریو پلاست 215-363F
آریو پلاست 215-363F
آریو پلاست 215-363F
آریو پلاست 215-363F

215-363F

تخت 2 سانت بژ روشن

نوع: مدرن رنگ: طلایی سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 20 میلیمتر