آریو پلاست 215-166F
آریو پلاست 215-166F
آریو پلاست 215-166F
آریو پلاست 215-166F

215-166F

تخت 2 سانت مشکی رگه دار

نوع: مدرن رنگ: مشکی سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 20 میلیمتر