آریو پلاست 519-032F
آریو پلاست 519-032F
آریو پلاست 519-032F
آریو پلاست 519-032F

519-032F

تو گود بلند 5سانت قهوه ای رگه دار

رنگ: قهوه ای سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 47 میلیمتر