آریو پلاست 326-032F
آریو پلاست 326-032F
آریو پلاست 326-032F
آریو پلاست 326-032F

326-032F

روگرد لبه دار 3 سانتیمتری قهوه ای

نوع: مدرن رنگ: قهوه ای سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 30 میلیمتر