آریو پلاست 503-148F
آریو پلاست 503-148F
آریو پلاست 503-148F
آریو پلاست 503-148F
آریو پلاست 503-148F
آریو پلاست 503-148F

503-148F

انگوری 5 سانت قهوه ای مسی

نوع: کلاسیک رنگ: قهوه ای سازنده: ایران طول شاخه: 3 متر عرض: 48 میلیمتر